torsdag den 14. marts 2013

Store ombygningsdag

Nu gør vi klar til nøglebibliotek!

I går tirsdag tog vi for alvor fat på at opfylde et stort ønske fra Ønskebibliotekets brugere: længere åbningstid. I løbet af april bliver vi såkaldt nøglebibliotek med åbningstid fra 8-22. Den betjente åbningstid vil være som hidtil.

Den gamle skranke og de gamle referenceborde fjernes. De nye borde er endnu ikke kommet - mon vi er blevet glemt?Elektrikerne har heldigvis ikke glemt os - her er de ved at sikre strømforsyningen til de to selvbetjeningsmaskiner. Vi har også købt en ekstra "sort boks" til reserverede materialer.

Så kom de nye skranker! Hvordan mon den helt rigtige placering vil være? Skal de stå parallelt med væggen? Skal de stå vinkelret på? Der tænkes og tales, peges og vises.


 Beslutningen er taget, skrankerne er stillet op. Medarbejderne fra koncernservice installerer software. Nu er vi snart "køreklar". 


Klokken 17 er der mange lånere der skal hjælpes. Men tålmodigheden er stor og der er ingen sure miner.